آدرس: بلوار فردوس غرب - خیابان سازمان برنامه جنوبی - کوچه شهید رضایی - سرای محله سازمان برنامه جنوبی

تلفن ها

مدیریت: 44177042

خانه آی تی: 44150397 - 44154146

دفتر ثبت نام: 44145756

اطلاعات: 44154147

خانه زبان: 44177043

کتابخانه: 44177041

خانه سلامت: 44154148

باشگاه: 44177044